Konsultacje żywieniowe

W ramach konsultacji przeprowadzam szczegółowy wywiad stanu zdrowia – zarówno fizycznego, jak również psychicznego, rozmawiając z Klientem.


Dokładnie analizuję wypełniony kwestionariusz żywieniowy oraz dziennik żywieniowy podczas rozmowy z Klientem. W ramach wizyty wykonuję analizę składu ciała analizatorem InBody 120, wskazuję niezbędne badania laboratoryjne jakie należy wykonać oraz omawiam wyniki badań laboratoryjnych już przeprowadzonych.


Zawsze szukam przyczyny zaburzeń pokarmowych, nietolerancji, złego samopoczucia. Jeśli są duże niedobory witaminowe dobieram odpowiednią suplementację oraz zioła w celu wsparcia procesów regeneracji organizmu.

 

Po konsultacji przesyłam do Klienta plik w wersji elektronicznej (do 7 dni roboczych) z zaleceniami zdrowotno-żywieniowymi, w którym podaję jakie produkty są zalecane, a jakie nie są wskazane przy danych dolegliwościach oraz wszystkie inne informacje o skutecznych metodach naturalnych.